Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO UZAVÍRÁNÍ JEDNORÁZOVÝCH KRÁTKODOBÝCH PRONÁJMŮ SPORTOVNÍCH PROSTOR

I. Pojmy

Pronajímatel: MKD Enterprise s.r.o., Voříškova 406, 339 01 Klatovy 3
Česká republika, IČO: 29125472, DIČ: CZ29125472

Sportoviště: PADEL Klatovy, kurt

Zájemce: fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která má zájem o pronájem sportoviště

Spoluhráč: fyzická osoba užívající sportoviště společně se zájemcem a pod jeho garancí

Krátkodobý pronájem: jednorázový pronájem sportoviště v rozsahu max. 29 dnů

Rezervační systém: systém elektronické rezervace sportovišť dostupný na webu: www. padelklatovy.cz

II. Podmínky pronájmu

1. Krátkodobý pronájem sportovišť je možné sjednat s pronajímatelem prostřednictvím rezervačního systému.

2. Zájemce má možnost rezervovat si vybrané sportoviště v neobsazeném čase nejdříve 6 měsíců a nejpozději 1 hodinu před zvoleným časem, a to pomocí rezervačního formuláře, ve kterém uvede své jméno, kontaktní telefon, emailovou adresu. Pokud je zájemce právnickou osobou, uvede také své označení, sídlo, IČ a kontaktní údaje osoby, která za ni jedná.

3. Potvrzení rezervace obdrží zájemce obratem elektronicky na emailovou adresu uvedenou v rezervačním formuláři a současně bude vyzván k úhradě nájemného formou platební brány COMGATE provozované společností COMGATE s.r.o. K úhradě musí dojít nejpozději do 1 hodiny od rezervace, v opačném případě dochází automaticky ke stornu rezervace.

4.Výše nájemného vyplývá z aktuálního Ceníku pronájmu sportovních prostor schváleného pronajímatelem uvedeným na webu www.padelklatovy.cz

5. Zaplacením příslušné částky nájemného je rezervace pro obě strany závazná. Potvrzení o úhradě obdrží zájemce opět elektronicky na emailovou adresu. V případě zájmu o vystavení daňového dokladu, uvede tento požadavek zájemce v rezervačním formuláři. V tom případě bude daňový doklad připraven k vyzvednutí na recepci Městské haly.

6. Zaplacením nájemného zájemce potvrzuje, že se seznámil s návštěvním (provozním) řádem příslušného sportoviště a že se zavazuje jej dodržovat. Zároveň se zavazuje seznámit s jeho obsahem i své spoluhráče.

7. Zrušení zaplacené rezervace není možné. Po dohodě s manažerem je možné nejpozději 48 hodin před původně rezervovaným termínem sjednat změnu termínu rezervace.

8. Vrácení zaplaceného nájemného z důvodu neuskutečnění pronájmu je možné pouze z provozních důvodů na straně pronajímatele.

9. V případě poruchy rezervačního systému, kontaktujte provozovatele telefonicky nebo e-mailem.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.7.2022.

 

Platební brána:
Platební bránu poskytuje společnosti ComGate Payments, a.s.

Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. včetně telefonního čísla a e-mailové adresy pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

 

Zpět

Hřiště:

Domažlická 612
339 01 - Klatovy

Telefon:

+420 602 431 363

Mail:

info@padelklatovy.cz